Tevékenységeink

A Képíró Könyvrestaurátor Bt. szakterülete a régi könyvek, kéziratok, levelek és oklevelek, térképek, grafikák, metszetek és nyomatok, pasztellképek, levéltári dokumentumok, tervrajzok, albumok, papír-, bőr- és pergamentárgyak konzerválása, restaurálása, valamint a külső állományvédelem. Foglalkozunk egyedi kötetek, albumok, díszkötések megtervezésével és kivitelezésével, továbbá előadások, bemutatók és tanfolyamok megtartásával, az adott témakörben. A restaurálás során elsősorban természetes anyagokat és korhű technikát alkalmazunk, annak érdekében, hogy a tárgy anyagában és szerkezetében a lehető legkisebb – szükség esetén visszafordítható – beavatkozás történjen. Munkáinkról megelőző állapotfelmérés alapján előzetes árajánlatot, a restaurálás pontos menetéről kívánság szerint restaurálási adatlapot adunk, de lehetőség van a teljes munkafolyamat fényképes dokumentációjára is. Megrendelőink között hazai és külföldi könyvtárak, múzeumok, egyházi és világi gyűjtemények, antikváriumok, magángyűjtők egyaránt fellelhetőek.

Restaurálás

Külső állományvédelem

Egyedi kötések tervezése és kivitelezése

Előadások, bemutatók, tanfolyamok

Kiadványok, illusztrációk