Rólunk

CSUZI ENIKŐ
Könyv- és papírrestaurátor, általános múzeumi tárgyrestaurátor

1978–1982: Patrona Hungariae Gimnázium, Budapest
1984-től: Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, Restaurátor Szakosztály
1984–1985: Országos Széchényi Könyvtár (Budapest), Könyvkötészet – könyvkötő
1986–1987: Országos Széchényi Könyvtár, Restaurátorképző – könyv- és papírrestaurátor;  Vizsgamunka: Schudt, Johann Jakob: Jüdische Merckwürdigkeiten. Frankfurt u. Leipzig, 1714. című kötet és egy 1865-ben keletkezett szabadulólevél restaurálása.
1985–1991: Országos Széchényi Könyvtár, Restaurátor Műhely – könyv- és papírrestaurátor
1990–1991: Magyar Nemzeti Múzeum – általános múzeumi tárgyrestaurátor
1991–1994: Österreichische Nationalbibliothek (Wien), Institut für Restaurierung – könyv- és papírrestaurátor
1996-tól: Képíró Könyvrestaurátor Bt – magánrestaurátor 

Miután más lehetőség a szakma elsajátítására akkoriban nem volt, az Országos Széchényi Könyvtár restaurátorképzésében vettem részt, 1986–1987-ben. Az OSZK Restaurátor Műhelyében dolgoztam könyvkötőként (1984–1987), majd könyvrestaurátorként (1987–1991). 1990–1991-ben a Magyar Nemzeti Múzeumban általános múzeumi tárgyrestaurátor végzettséget szereztem. Az Országos Széchényi Könyvtárban nagyon sok szép munkám volt (így például: Inc. 102/2; Inc. 400; Inc. 668/b; Ant. 1056; Ant. 3553).

A galériák megnyitásához kattintson a képekre!

Az OSZK Corvina-programjában egy corvinát (Cod. Lat. 344) egymagam, egy másikat (Cod. Lat. 370) pedig a műhelyt vezető Beöthyné Kozocsa Ildikóval és Turi-Turgonyi Emesével közösen restauráltam a Bibliotheca Corviniana 1490–1990 nemzetközi corvinakiállításra. A kötetek fellelhetőek a corvina.hu oldalon:
Cod. Lat. 344 és Cod. Lat. 370.

A galériák megnyitásához kattintson a képekre!

1991-től négy évig Bécsben dolgoztam, az Österreichische Nationalbibliothek Restaurátor Műhelyében (Institut für Restaurierung). Sok egyéb értékes köteten (pl. Cod. 1135; Cod. 3068; Cod. Phil. Gr. 158; Cod. Suppl. Gr. 43) túl egy corvinát (Cod. 2485) itt is restauráltam a könyvtár (ÖNB) nemzetközi kiállítására. Az említett további kötetek adatai a manuscripta.at oldalon, illetve az ÖNB katalógusában elérhetőek.

A galériák megnyitásához kattintson a képekre!

1995-től magánrestaurátorként tevékenykedem saját kisvállalkozásomban, a Képíró Könyvrestaurátor Bt-ben. Több, mint három évtizedes hazai és határon túli (elsősorban ausztriai és németországi) szakmai tapasztalattal rendelkezem. Sok jelentős hazai közgyűjtemény (így például a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményének Könyvtára, Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, Postamúzeum Könyvtára, Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, Magyar Nemzeti Galéria, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtára, Ernst Múzeum, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtárának Antik Gyűjteménye, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Könyvtára, Baptista Teológiai Akadémia Könyvtára) számára dolgoztam. Számos nagy külső állományvédelmi munkában vettem részt itthon és külföldön. Német nyelvterületen az Osztrák Nemzeti Könyvtáron (ÖNB) kívül restaurátorként dolgoztam az ugyancsak bécsi Képzőművészeti Akadémia (Akademie der Bildenden Künste) és a Közgazdasági Egyetem (Wirtschaftsuniversität) könyvtárának, Weimarban a Herzogin Anna Amalia Bibliothek-nak. Csaknem három évtizeden keresztül viseltem gondját a nemrégiben elhunyt híres régizenei előadóművész, René Clemencic több generáció alatt összegyűjtött, tízezres nagyságrendű, párját ritkító bécsi magánkönyvtárának.
Az elmúlt huszonöt-huszonhét esztendőben férjemmel, Takács Györggyel együtt dolgozunk a Képíró Bt-ben.

Cikkek, hírek

 • Csuzi Enikő: Egy 18. századi pergamenbe kötött nyomtatvány restaurálása. Magyar Grafika XXXIII. évf. (1989), 4. sz. 67–69. pp.
  (A cikk ide kattintva megnyitható.)
 • Karsay Orsolya (szerk.): Bibliotheca Corviniana, 1490–1990. Nemzetközi corvinakiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban Mátyás király halálának 500. évfordulójára. 1990. április 6–október 6. A kiállítást rend. az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára Karsay Orsolya irányításával, Földesi Ferenc et al. részvételével. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 1990. (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1990).
 • Ausstellung restaurierte Buchschätze der Nationalbibliothek im Prunksaal 12. bis 30. November 1993. Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 1993.
 • Böhler Nóra: Daktyliothékák. Az évszak műtárgya – 2011. tavasz.
  (A cikk ide kattintva megnyitható.)
 • Böhler Nóra: Daktyliothékák. Ókor. Folyóirat az antik kultúrákról. 2011, X/2: 70–72. (A cikk ide kattintva megnyitható.)
 • „A kódex születése” – előadás-sorozat a Gyöngyösi Ferences Könyvtárban. Magyar Kurír, 2015. október 5. (A cikk ide kattintva megnyitható.)
 • Pallós Tamás: Lapozgatott évszázadok. Új ember, 2017. 05. 14. (A cikk ide kattintva megnyitható.)
 • Bibliotheca Vetus. A Fugger-gyűjtemény. (A cikk ide kattintva megnyitható.)

Néhány kedves munka az elmúlt évtizedekből